نحوه تمیز کردن انواع لکه روی مبل
مطالب

نحوه تمیز کردن انواع لکه روی مبل

نحوه تمیز کردن انواع لکه روی مبل لکه نوشابه بر روی مبل : برای از بین بردن لکه نوشابه می توانید کمی نمک بر روی لکه تازه بپاشید و بعد اسفنجی را خیس نموده روی لکه بکشید و سپس با آب گرم به وسیله اسفنج
متن کامل